Avancerade styrsystem för storföretag 
Eletta Automation bygger styr- och reglersystem för större industriföretag som till exempel Alfa Laval och Norsk Hydro. Företaget har anor sedan 40-talet och ägs sedan 1991 av Bo Sterner, som också är VD.
Eletta Automation är bland de tio största företagen i världen i sin bransch och företaget har en omsättning på cirka 25 miljoner. Marknaden spänner egentligen över hela världen men kunderna återfinns huvudsakligen i Norden. Företaget satsar framför allt på långsiktiga relationer som bygger på förtroende.
- Någon direkt marknadsföring gör vi inte eftersom kontakterna huvudsakligen sker via rekommendation från befintliga kunder, säger Bo.
För något år sedan tog Bo också över verksamheten från en kollega i branschen, vars produktion och anställda numera flyttat över till Eletta Automation. Tanken är att bredda kundkretsen framöver.

En stor del av produktionen utgörs av styrsystem för Alfa Lavals olika produktområden inom läkemedelsindustri, lismedelsindustri och verkstadsindustri. Dessutom bygger man just nu stora likriktarsystem åt Norsk Hydro som är avsedda för vätgasframställning. Vätgas är tänkt att bli framtidens energimedel istället för olja och man räknar med att kunna driva både bilar och bussar med vätgas. Många länder, bland annat USA, är mycket intresserade och ett EU-projekt där nio städer körde vätgasbussar under ett antal år startades 2003. Stockholm är inte längre kvar i projektet utan valde istället att satsa på biogas, men övriga projekt fortsätter.
- Biogas är egentligen inte så revolutionerande miljömässigt sett, utan det handlar mest om att slippa oljeberoendet, säger Bo. Vätgas däremot är klockrent miljömässigt eftersom det inte finns några nackdelar i form av koldioxidutsläpp och annat.
Han tror att marknaden kan bli hur stor som helst bara man kommer igång ordentligt. Eletta Automation har jobbat i många år med vätgassystem i andra sammanhang, men just för bilar och bussar har det gått litet trögare än väntat.

Ett annat projekt tillsammans med Alfa Laval handlar om rening av barlastvatten i de stora fartygen. Barlastvattnet transporteras över hela världen och pumpas sedan ut i till exempel Östersjön, vilket inte är bra eftersom det handlar om en helt annan typ av bakterier och främmande partiklar. Reningssystemen ska framöver stå på båtarna och Eletta Automation har tillsammans med ett större rederiföretag tagit fram de första prototyperna som just nu är ute på test.

Eletta Automation

Bransch:
Industri / Maskin

Telefon: 08-6033990
Fax: 08-4649933


Email:
bo.sterner@eletta-automation.se

Hemsida:
www.eletta-automation.se

Adress:
Eletta Automation
Box 5074
14105 Huddinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN